Building a Stable Meditation Practice

Building a Stable Meditation Practice

Здравейте.Таши делек. Как да практикувамемедитация редовно? Това е много, много важно. Има едно забавно обяснение.Забавно традиционно обяснение. Не зная далитрябва…