కలియుగం ఇలా చెడిపోవడానికి కారణం. – Chinna Jeeyar Swamyji || Dil Se With Anjali

5 comments

  1. హరితవిప్లవం గనుక రాకుండా ఉంటే, మన దేశంలో ఆకలి చావుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగేది . M.S స్వామినాధన్ లాంటి ఒక శాస్త్రవేత్త ను కాకుండా మీ లాంటి ఆధ్యాత్మిక గురువులు గనుక ఆరోజుల్లో ఉంటే ఇంకా ఎంత అభివృద్ధి చెందేదో యాంకర్ గారి కి తెలియదు.

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published